Phật Pháp: Biết sử dụng lửa và biết soi gương
A A A
Biết sử dụng lửa và biết soi gương

Ngày cô gái chuẩn bị về nhà chồng, cô đến đảnh lễ Phật và xin đôi lời dạy bảo.

Phật nói cô giữ gìn 2 điều:

Một là, đừng mang lửa từ nhà ra ngoài và cũng đừng mang lửa từ ngoài vào nhà. 

Hai là phải luôn soi gương.

Cô gái không hiểu, xin Phật dạy rõ.

Phật bảo:

Thứ nhất: Đừng mang lửa từ nhà ra ngoài.

Nghĩa là đừng mang chuyện tốt xấu của gia đình mình đem nói bên ngoài, để người ngoài bình phẩm này kia...

- Cũng đừng mang lửa từ ngoài vào nhà.

Nghĩa là đừng mang chuyện tốt xấu nhà này, nhà khác về bàn luận trong nhà. Việc ngồi lê đôi mách gây nên những phiền phức không đáng có.

Thứ hai: Phải luôn soi gương.

Nghĩa là đừng nhìn những sẹo lỗi, đẹp xấu trên mặt người, mà phải luôn soi gương để nhìn sẹo lỗi của mình. 

Ở đây nghĩa sẹo lỗi đẹp xấu mang hàm ý về tính nết và cách sống của bản thân.

Cô gái hoan hỉ vô vàn, lễ Phật lui ra.


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Văn Tế Siêu Độ Âm Linh

Những Điều Phật Không Thể Làm Được

Những sự bố thí không có phước

Biết sử dụng lửa và biết soi gương


100443217
Page Generation: 0.06 Giây