Tin Tức: BHD BÌNH THUẬN SINH HOẠT HỘI ĐỒNG LIÊN CẤP
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

BHD BÌNH THUẬN: NGÀY 05/02/2017, HỘI ĐỒNG LIÊN CẤP GĐPT HUYỆN ĐỨC LINH SINH HOẠT ĐẦU NĂM

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

VP/BHD BÌNH THUẬN


 
Related Article

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

BÌNH THUẬN - VĂN NGHỆ VU LAN BÁO HIẾU

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương


100443303
Page Generation: 0.07 Giây