Tin Tức: BHD BÌNH THUẬN SINH HOẠT HỘI ĐỒNG LIÊN CẤP
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

BHD BÌNH THUẬN: NGÀY 05/02/2017, HỘI ĐỒNG LIÊN CẤP GĐPT HUYỆN ĐỨC LINH SINH HOẠT ĐẦU NĂM

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

VP/BHD BÌNH THUẬN


 
Related Article

MIỀN KHÁNH HÒA (VN) KHAI KHÓA BẬC LỰC

Bình Thuận: Hậu trại A Dục - Lộc Uyển

Lễ Ra Mắt GĐPT Từ Vân, Arlington, Texas

Thăm Viếng Miền Vạn Hạnh VN

Phật Đản GĐPT Tỉnh Ninh Thuận


97360967
Page Generation: 0.08 Giây