Văn Nghệ: THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !
A A A
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

                                                                                                                        TT.THÍCH LỆ NHÂN

(Nguyên Huynh trưởng LÊ NAM DƯƠNG)

                                                                                                                      Trụ trì chùa Khánh Long

                                                                                                          Xuân Lộc - Đồng Nai

Muốn hiểu thật đời, thì sống thật

Ưa vào chơn đạo, phải tu chơn

Gắng lên em, cố vững bước chân

Trên đường đạo nhiều chông gai lắm đó

Đã ra khơi ta sợ gì sóng gió

Không khó khăn chí nguyện chẳng kiên cường

Đời đam mê, em vẫn cứ bình thường

Mang áo vải không mất gì phẩm cách

Đừng phấn son, đừng đua đòi vật chất

Loại đi em những dục vọng thấp hèn

Ở trong em đã có sẵn ánh đèn

Cố khươi bấc cho đời mình tươi sáng

Đừng thua cuộc những thói quen ngăn cản

Xua tan đi bao cám dỗ thế thường

Cao thượng bao la chỉ có một con đường

Là giải thoát là vào cùng chơn thật

Có nhân duyên thì về theo chân Phật

Phải biết một lòng vững bước tiến tu ./-


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

XUẤT GIA

VỌNG VÔ NGÔN

THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN


100410354
Page Generation: 0.09 Giây