Thơ: VỌNG VÔ NGÔN
A A A
Xuân về dạo bước cùng trăng

Ngân nga cánh mộng òa giăng cảnh đời

Bỗng nghe ngân vọng bên trời

Hồng chung cổ tự âm hồi nhẹ đưa

Hai lăm thế kỷ như vừa...

Gót trần “lột áo bào thưa” hiện về

Từ người... vén bức u mê

Từ người... hiện giữa bộn bề khổ đau

Từ chân pháp lý nhiệm màu

Đưa phù sanh thoát bể sầu tanh hôi

Hai lăm thế kỷ hơn rồi...

Cung vàng, điện ngọc hởi ôi... vô thường

Biệt nhà, vợ đẹp, con thương

Cùng trăng thẳng tiến tìm đường chân như ...

Trăng xưa có khác trăng chừ ?

Lời nay có phải đạo từ ngày xưa ?

Hồng chung rải khúc âm thừa

Vọng ngân trong gió cợt đùa vô ngôn

 Phan Thành Lanh


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

XUẤT GIA

VỌNG VÔ NGÔN

THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN


100443234
Page Generation: 0.07 Giây