Thơ: XUẤT GIA
A A A
XUẤT GIA

Tâm nhiên tịnh đóa thiền ươm bừng nở

Ngộ vô thường trong cảnh giới trần ai

 Kiếp nhân sinh vòng xoáy mãi trôi lăn

Thiện căn kia cõi phúc phải đi tìm

Thương chúng sanh ngụp chìm trong bể khổ

 Ô trần trược gốc rể cõi phù vân

 Tất Đạt Đa thái tử vua Tịnh Phạn

 Quyết ly gia cắt luyến ái tình trần

Đêm pháp lạc soi đường tìm chân lý

 Ý vững quyết chân bước không do dự

 Đêm tịch lặng màng sương dày bao phủ

Cả hoàng cung chìm đắm giấc ngủ say

Vén màng rủ nhìn vợ con lần cuối

Lý tưởng lớn cắt đoạn nghĩa phu thê

Tình phụ tử con ơi đành gác lại

 Công sanh thành một lạy tạ mẹ cha

Chốn cung điện bao cung tần mỹ nữ

 Sắc ái kia nào quyến rũ tâm can

 Sa Nặc ơi mở cổng ta đi nhé

Cởi hoàng bào trả lại chốn hoàng cung

 Ngựa Kiền Trắc bạn đồng hành tìm đạo

Cắt tóc xanh gửi lại Bố Mẹ yêu

Sa Nặc hởi đừng rơi lệ tiển nữa

Chốn phù hoa x in một lời giả biệt

 Ngài ra đi giữa trời đêm u tịch

 Quyết chí tìm đạo giải thoát khổ đau

Đem pháp lạc nguồn khơi bừng chiếu sáng

 Diệt vô minh cội rể tham sân si

Đêm đuốc tuệ soi đường tìm chân lý

 Niết bàn kia hạnh phúc cõi nhân thiên

                         Võ Bảo Trâm   Dak Lak


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

XUẤT GIA

VỌNG VÔ NGÔN

THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN


100443274
Page Generation: 0.10 Giây