Tin Tức: BÌNH THUẬN: VĂN NGHỆ PHẬT ĐẢN
A A A
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và văn bản

 


 
Related Article

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương

GIẢI BÓNG ĐÁ BÌNH THUẬN

MIỀN KHÁNH HÒA (VN) KHAI KHÓA BẬC LỰC

Bình Thuận: Hậu trại A Dục - Lộc Uyển


99337078
Page Generation: 0.10 Giây