Tin Tức: TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN
A A A
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - ĐỨC LINH - BÌNH THUẬN

Nhân dịp Hè, ngày mồng 05 - 06 tháng 8 năm 2017. GĐPT Khánh Anh, hân hoan tổ chức Trại hè « LA HẦU LA » năm 2017. Ngõ hầu Thúc liễm, sách tấn bản thân của Huynh Trưởng và đoàn sinh. Qua hình ảnh cậu bé La Hầu La, mà lấy tên Trại. Một cậu bé ở trần tục khí phách của dòng vương giả, con của Thái tử Đạt Đa, cháu đích tôn của vua Tịnh Phạn là cháu ngoại của vua Thiện Giác. Sau khi thành đạo Đức Phật với lòng Từ bi vô hạn đã về thăm

Thành Ca Tỳ La Vệ và dạy cho La Hầu La bài học yêu thương và sự trong sáng, một đứa con lên 7 tuổi, một SA DI mới xuất gia, về sau rất thuần thục làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất về đạo đức chân thật, để nối tiếp dòng thánh. Ngài đã nói không có một thứ tài sản nào bằng sự xuất gia, giải thoát. Thật đúng vậy trẻ con phải trung thực ngay khi còn nhỏ, đó là chất liệu của nền tảng đời sống đạo đức. La Hầu La là một trong Thập Đại đệ tử lớn của đức Phật, được tôn xưng là : « Mật Hạnh đệ nhất ».Hành trì Pháp tu nhẫn nhục, Trong cuộc sống cũng vậy tất cả mối quan hệ cộng sinh như : anh em, cha con, thầy trò, chủ tớ, hay là đời sống tổ chức tập thể…vv.. đều phải có niềm tin trong sáng với nhau, thì quan hệ đó mới bền vững! Với ý nghĩa đó, BHT/Khánh Anh chúng con thành tâm, phát nguyện gánh vác nhiệm vụ thiêng liêng trước Tam Bảo. Là phật tử thì « Quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ…» Nghĩa là nhận biết như thật là giác tức « Phật » thấy như thật không tác ý niệm là Chánh tức đúng « Pháp » biết thấy vô niệm tưởng tức thanh tịnh là « Tăng » vậy Tam Bảo hiện tiền nơi tự tánh của mỗi chúng ta. Trong những ngày Trại tươi sáng, vui sống bên nhau như vậy, để nổ lực vun đắp tình nghĩa Lam hiền ‘Lục hòa’ đoàn kết yêu thương hơn nữa, học tập, kinh nghiệm để tích cực phát huy trách nhiệm đối với tổ chức áo Lam GĐPT bền vững, đối với Đạo Pháp, Dân Tộc, trong ý nghĩa mặt động và tịnh của trại... mặt gần là để rèn luyện ba đức tính, « Thể dục, Đức dục và Trí dục. » đây là hoài bảo của BHT huân tập đạo hạnh cho các em.

Thời gian có thể dài vô tận, nếu ai trong mỗi chúng ta cứ bận bịu lo toan cuộc sống của riêng mình. Nhưng cũng có thể trở nên rất gần, nếu như chúng ta cứ thường xuyên gặp nhau hơn ! Thông điệp đó. Sau hơn 70 năm hoạt động của GĐPT/VN, nếu so với thời gian không cùng tận thì chẳng khác nào Sát na, nhưng đối với một tổ chức xã hội như: GĐPT/ Khánh Anh từ năm 1990 đến nay chúng ta cả một thời gian dài đầy chướng duyên. Dù ở trong hoàn cảnh nào, thuận hay nghịch duyên, một số lượng khiêm từ, mà toàn thể anh chị em Huynh trưởng và đoàn sinh luôn phát Bồ-đề-tâm, giữ vững đoàn kết gắn bó một lòng, quyết thực hiện cho được mục đích cao cả của chính mình là :

« Đào luyện Thanh - Thiếu - Đồng Niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. » nhằm phục vụ đạo pháp và dân tộc

Mặc dù có những lúc thăng, trầm nhưng GĐPT có quyền tự hào là một tổ chức giáo dục tuổi trẻ Ưu việt của Phật Giáo, duy nhất tồn tại trong lòng dân tộc, sau nhiều biến động khách quan xã hội, về tệ nạn đoàn viên GĐPT rất giảm thiểu vì thường tạo nhân duyên mà gặp nhau như thế nầy.Và khẳng định mãi mãi trên tinh thần « BI-TRÍ-DŨNG » lấy ‘Bi’ để liên kết yêu thương muôn loài, lấy ‘Trí Tuệ’ để làm mục tiêu tu học, lấy ‘Dũng’ rèn luyện đức tính vô uý để làm đà tiến thủ.

Để duy trì và phát triển, làm tỏa sáng cho Chủng tánh Phật không bị đoạn triệt thì mỗi chúng ta luôn soi rọi « Phản quan tự kỷ » là tự nhìn lại chính mình, qua thân khẩu ý, tinh thần như thế mới xứng đáng là thế hệ truyền thừa và tiếp nối sứ mệnh giáo dục của tổ chức GĐPT/VN đối với Bậc Tiền nhân sáng lập.

Trại hè « LA HẦU LA » GĐPT/ Khánh Anh năm 2017 là sự khẳng định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Huynh Trưởng và Đoàn sinh đối với sứ mệnh giáo dục trong tổ chức GĐPT. Qua sinh hoạt, Tu học phật pháp, trò chơi nhỏ, lớn xây dựng ‘Kiểu Mẫu’ tổ chức Đàn, Đội, Chúng Tự trị và các nghi Lễ Phật, Phát Nguyện, Lễ Lên Đoàn. Mới đặp vào khả năng tâm linh, làm tăng thượng duyên cho đối tượng.

Tán thán tinh thần vượt khó của các em đoàn sinh, dù mưa gió suốt cả hơn tuần lễ mà vẫn kiên cường thực hiện với tinh thần « mưa gió ở ngoài không bằng mưa gió trong lòng » nên thể hiện một trại sinh LA HẦU LA tròn đầy đạo hạnh, để chuyển hóa nghiệp thức.

GĐPT Khánh Anh

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông, đêm, cây, ngọn la và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngọn la và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, cây, thực vt, ngoài trời và thiên nhiên Không có văn bản thay thế tự động nào.


 
Related Article

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

BÌNH THUẬN - VĂN NGHỆ VU LAN BÁO HIẾU

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương

GIẢI BÓNG ĐÁ BÌNH THUẬN


99939445
Page Generation: 0.05 Giây